Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΑΦΩΤΙΣΜΟ

Πασχάλης Κιτρομηλίδης

Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών

1. ∆ευτέρα 12 Μαΐου

Διαφωτισμός, Ευρωπαϊκός και Νεοελληνικός

2. ∆ευτέρα 19 Μαΐου

Νεοελληνικός Διαφωτισμός: Υποδοχές και αντιστάσεις

3. ∆ευτέρα 26 Μαΐου

Διαφωτισμός και Εκκλησία

4. ∆ευτέρα 2 Ιουνίου

Ρήγας Βελεστινλής: Το επαναστατικό όραμα

5. ∆ευτέρα 16 Ιουνίου

Αδαμάντιος Κοραής: Φιλολογική, πολιτική και θρησκευτική κριτική

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Πασχάλης Κιτρομηλίδης


Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Eπιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, διδάκτωρ Φιλοσοφίας τού Πανεπιστημίου Harvard. Στα βιβλία του περιλαμβάνονται: Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες (1996), Ιώσηπος Μοισιόδαξ. Οι συντεταγμένες τής βαλκανικής σκέψης τον δέκατο όγδοο αιώνα (2004), Η Γαλλική Επανάσταση και η Νοτιοανατολική Ευρώπη (2000), Πολιτικοί στοχαστές των νεοτέρων χρόνων. Βιογραφικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις (2007), Πολιτική Επιστήμη. Οι περιπέτειες μιας ιδέας (2013), Pήγα Bελεστινλή, Άπαντα τα σωζόμενα, τόμ. Α΄-E΄, γενική επιμέλεια Π. Μ. Κιτρομηλίδη (2000-2002).