Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΙΟ ΔΡΑΜΑ ΣΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Αθανάσιος Μαρκόπουλος

Ομότιμος καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αθανάσιος Μαρκόπουλος, συντονιστής τής ενότητας
Δευτέρα 7 Απριλίου

Το βυζαντινό Πάσχα: ύμνοι και παράδοση

Τρίτη 8 Απριλίου

Νίκη Τσιρώνη
Βυζαντινολόγος, διδάκτωρ τού Πανεπιστηµίου τού Λονδίνου
Δραματικές αναπαραστάσεις τού Θείου Δράματος στην ομιλητική παράδοση τού Βυζαντίου

Τετάρτη 9 Απριλίου

Νίκος Ζίας
Καθηγητής Ιστορίας τής Τέχνης, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Εικονογραφία των Παθών

Πέµπτη 10 Απριλίου

Ιωσήφ Βιβιλάκης
Καθηγητής, Τµήµα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Το θείον Πάθος ως δράμα

Παρασκευή 11 Απριλίου

Αχιλλέας Χαλδαιάκης και Μαΐστορες
Αναπλ. Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικολογίας, Τµήµα Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Αθηνών

Η χαρά των αγγέλων: Μεγαλοβδομαδιάτικοι διάλογοι θείου και ανθρωπίνου.
Μια παραστατική δραματουργία υλοποιημένη από τον αναπλ. καθηγητή Αχιλλέα Χαλδαιάκη και την ηθοποιό Μαρία Τζομπανάκη, με τη συμμετοχή τού χορού ψαλτών “Οι Μαϊστορες τής Ψαλτικής Τέχνης”.

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Αθανάσιος Μαρκόπουλος


Ομότιμος καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Ομότιμος καθηγητής Bυζαντινής Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι. Ερευνητής στο Kέντρο Bυζαντινών Ερευνών τού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Γραμματέας τής Διεθνούς Ένωσης Βυζαντινών Σπουδών. Διετέλεσε Διευθυντής τού Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Tού αφιερώθηκε ο τόμος Myriobiblos. Essays on Byzantine Literature and Culture, Bοστώνη-Βερολίνο-Μόναχο 2015. Tα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στον χώρο τής βυζαντινής ιστοριογραφίας και χρονογραφίας, τής επιστολογραφίας, τής βυζαντινής εκπαίδευσης αλλά και τής πνευματικής κίνησης και δραστηριότητας κατά τη διάρκεια τής Μακεδονικής δυναστείας.