Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Νίκη Τσιρώνη

Βυζαντινολόγος, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών – Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών

Βασίλης Κωνσταντούδης

∆ιδάκτωρ Φυσικής τού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος

Βασίλης Κωνσταντούδης, Νίκη Τσιρώνη, συντονιστές τής ενότητας
Πέµπτη 27 Φεβρουαρίου

Χρυσόστοµος Σταµούλης
Καθηγητής, Τµήµα Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Μανώλης Πατηνιώτης
Αναπλ. Καθηγητής, Τµήµα ΜΙΘΕ, Πανεπιστήµιο Αθηνών

Επιστήμη και θρησκεία: Ιστορικές προσεγγίσεις

Πέµπτη 6 Μαρτίου

π. Βασίλειος Θερµός
Μάνος Δανέζης
Επίκ. Καθηγητής Αστροφυσικής, Τµήµα Φυσικής,
Πανεπιστήµιο Αθηνών

Eπιστήμη και θρησκεία: μια αμφίδρομη πρόκληση

Πέµπτη 13 Μαρτίου

Βασίλης Ξυδιάς
Θεολόγος, καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης
Δηµήτρης Μπεκριδάκης
ΜΑ Θεολογίας τού Πανεπιστηµίου Αθηνών, καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης

Θέσεις και αντιθέσεις στη διδασκαλία επιστήμης και θρησκείας

Πέµπτη 20 Μαρτίου

Νίκη Τσιρώνη –
Παναγιώτης Β. Δηµακάκος
Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών

Το σώμα, τόπος συνάντησης επιστήμης και θρησκείας

Πέµπτη 27 Μαρτίου

Βασίλης Κωνσταντούδης –
Γεώργιος Μέσκος
Διδάκτωρ Θεολογίας τού Α.Π.Θ., καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης

Επιστήμη και θρησκεία σήμερα

 

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Νίκη Τσιρώνη


Βυζαντινολόγος, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών – Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών

 

Βυζαντινολόγος στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών τού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Εταίρος τού Centre for Hellenic Studies τού Πανεπιστημίου Harvard, ιδρυτικό μέλος τής Εταιρείας Πατερικών και Βυζαντινών Σπουδών τού Πανεπιστημίου τής Οξφόρδης και τής Πολιτιστικής Εταιρείας «Αίνος». Ασχολείται με τη μελέτη τής ομιλητικής, την υμνογραφία και την τέχνη, την παραστασιμότητα στη λογοτεχνία και το τελετουργικό τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Έχει δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα, έχει επιμεληθεί τόμους και βάσεις δεδομένων για την απεικόνιση τού βυζαντινού βιβλίου.

Βασίλης Κωνσταντούδης


∆ιδάκτωρ Φυσικής τού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος

 

Διδάκτωρ Φυσικής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, εργάζεται ερευνητικά στο τμήμα Μικροηλεκτρονικής τού ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Συμμετέχει στην επιστημονική και την οργανωτική επιτροπή των συνεδρίων «Επιστήμη και Τέχνη» που διοργανώνει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών από το 2005 και κάθε τρία χρόνια, ιδρυτικό μέλος τής Εταιρείας Μελέτης των Σχέσεων Επιστήμης και Θρησκείας (ΕΜΕΣΕΘ). Έχει δημοσιεύσει παραπάνω από 80 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά.