Μενού Κλείσιμο

Κύκλος: 33

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2017

Πρόγραμμα ου κύκλου

Θεόδωρος Παπαγγελής, Ακαδημαϊκός, Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης