Μενού Κλείσιμο

Κύκλος: 12

Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2010

Πρόγραμμα ου κύκλου

Παναγιώτης Ε. Πετράκης, Καθηγητής τού Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών