Μενού Κλείσιμο

Κύκλος: 10

Ιανουάριος – Μάρτιος 2010

Πρόγραμμα ου κύκλου

Μάριος Μπέγζος, Καθηγητής Συγκριτικής Φιλοσοφίας τής Θρησκείας, Κοσµήτορας Θεολογικής Σχολής, Πανεπιστήµιο Αθηνών