Μενού Κλείσιμο
Η Προοπτική του Ευρωπαϊκού Συντάγματος
Αθήνα 2003

Πρακτικά της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο τού 2003 στο πλαίσιο της έκθεσης πολιτικού βιβλίου «Για Πολιτικούς & Πολίτες».

==========================

Ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) σε μορφή .pdf :  Europe_constitut_2003

 

Δραστηριότητες Στοάς του Βιβλίου