Μενού Κλείσιμο
  • "Τα αρχαία θέατρα και η σύγχρονη χρήση τους" - Β. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ

Οι πολλαπλές χρήσεις τού θεάτρου στην αρχαιότητα

37ος κύκλος (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2019)
  • "Τα αρχαία θέατρα και η σύγχρονη χρήση τους" - Β. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ