Μενού Κλείσιμο
  • Οδυσσέας Ελύτης: Η ποίηση, η γλώσσα, η τέχνη του

Γιώργος Κουρουπός, Μελοποιώντας την ποίηση τού Οδυσσέα Ελύτη

15 Δεκεμβρίου 2009
  • Οδυσσέας Ελύτης: Η ποίηση, η γλώσσα, η τέχνη του