Μενού Κλείσιμο
  • "Τα αρχαία θέατρα και η σύγχρονη χρήση τους" - Β. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ

Αρχαία θέατρα σε σύγχρονη χρήση

37ος κύκλος (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2019)
  • "Τα αρχαία θέατρα και η σύγχρονη χρήση τους" - Β. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ