Μενού Κλείσιμο
  • Με αφετηρία τη Σµύρνη… Το γεγονός στην Ιστορία και την Τέχνη

9. Γράφοντας για τη Μικρά Ασία.

Από τα 10 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Πέµπτη 21 Μαρτίου 2013

Συζήτηση που συντονίζει η Ερασμία Σταυροπούλου
Γιώργος Μιχαηλίδης, σκηνοθέτης, συγγραφέας
Ευάγγελος Μαυρουδής, συγγραφέας, γιατρός

  • Με αφετηρία τη Σµύρνη… Το γεγονός στην Ιστορία και την Τέχνη