Μενού Κλείσιμο
  • Με αφετηρία τη Σµύρνη… Το γεγονός στην Ιστορία και την Τέχνη

8. Ο ήχος τής νοσταλγίας

Από τα 10 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Πέµπτη 14 Μαρτίου 2013

Λάμπρος Λιάβας
Καθηγητής Τµήµατος Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Αθηνών

  • Με αφετηρία τη Σµύρνη… Το γεγονός στην Ιστορία και την Τέχνη