Μενού Κλείσιμο
  • "Από τη μεγάλη έκρηξη (BIG BANG) στο LHC (LARGE HADRON COLLIDER)" - Δ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

5. “Από τον Κοσμολογικό Πληθωρισμό/Αρχή τού Σύμπαντος στο LHC”

Από τα 5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
26ος κύκλος, Μάιος - Ιούνιος 2015
  • "Από τη μεγάλη έκρηξη (BIG BANG) στο LHC (LARGE HADRON COLLIDER)" - Δ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ