Μενού Κλείσιμο
  • "Σελίδες από τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο στην αρχαία Ελλάδα: Ενδιαφέρουσες εμπειρίες ζωής" - Β. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ

4. Βιοτεχνία, εμπόριο, ναυσιπλοΐα, λοιπά επαγγέλματα, χρήμα και τράπεζες

Από τα ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑΣ
3ος κύκλος (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2007)

Για την καλύτερη παρακολούθηση παρατίθενται το κείμενο και οι διαφάνειες του μαθήματος

EP03_Labr_notes_4

EP03_Labr_slides_4

  • "Σελίδες από τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο στην αρχαία Ελλάδα: Ενδιαφέρουσες εμπειρίες ζωής" - Β. ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ