Μενού Κλείσιμο
  • "Από τη μεγάλη έκρηξη (BIG BANG) στο LHC (LARGE HADRON COLLIDER)" - Δ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

4. “Από τη Θεωρία των Πάντων στον Κοσμολογικό Πληθωρισμό/Αρχή τού Σύμπαντος”

Από τα 5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
26ος κύκλος, Μάιος - Ιούνιος 2015
  • "Από τη μεγάλη έκρηξη (BIG BANG) στο LHC (LARGE HADRON COLLIDER)" - Δ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ