Μενού Κλείσιμο
  • Με αφετηρία τη Σµύρνη… Το γεγονός στην Ιστορία και την Τέχνη

3. Το βίωμα τής Μικρασιατικής καταστροφής στην ποίηση τού Γιώργου Σεφέρη

Από τα 10 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Πέµπτη 7 Φεβρουαρίου 2013

Ερασμία Σταυροπούλου

  • Με αφετηρία τη Σµύρνη… Το γεγονός στην Ιστορία και την Τέχνη