Μενού Κλείσιμο
  • Με αφετηρία τη Σµύρνη… Το γεγονός στην Ιστορία και την Τέχνη

2. Σμύρνη, σταυροδρόμι γεωοικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών αλλαγών, τέλος 18ου-αρχές 20ού αιώνα

Από τα 10 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013

Όλγα Κατσιαρδή-Hering

  • Με αφετηρία τη Σµύρνη… Το γεγονός στην Ιστορία και την Τέχνη