Μενού Κλείσιμο
  • "Από τη μεγάλη έκρηξη (BIG BANG) στο LHC (LARGE HADRON COLLIDER)" - Δ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

2. “Από τον Μικρόκοσμο στον Higgs”

Από τα 5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
26ος κύκλος, Μάιος - Ιούνιος 2015
  • "Από τη μεγάλη έκρηξη (BIG BANG) στο LHC (LARGE HADRON COLLIDER)" - Δ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ