Μενού Κλείσιμο
  • Με αφετηρία τη Σµύρνη… Το γεγονός στην Ιστορία και την Τέχνη

10. Η διαχρονική επικαιρότητα τού ιστορικού βιώματος μέσα από την καλλιτεχνική δημιουργία

Από τα 10 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Πέµπτη 28 Μαρτίου 2013

Ερασμία Σταυροπούλου

  • Με αφετηρία τη Σµύρνη… Το γεγονός στην Ιστορία και την Τέχνη