Μενού Κλείσιμο
  • Με αφετηρία τη Σµύρνη… Το γεγονός στην Ιστορία και την Τέχνη

1. Η εικόνα, οι συμβολισμοί, η νοσταλγία

Από τα 10 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Πέµπτη 24 Ιανουαρίου 2013

Ερασμία Σταυροπούλου

  • Με αφετηρία τη Σµύρνη… Το γεγονός στην Ιστορία και την Τέχνη