Μενού Κλείσιμο

Συμμόρφωση GDPR

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ενημέρωση για την για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η Στοά του Βιβλίου με σεβασμό στις ρυθμίσεις του Κανονισμού για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο και η μέγιστη ασφάλεια των δεδομένων που διατηρεί.

Κατά την εγγραφή σας στα μαθήματα του Ελεύθερου Πανεπιστημίου θα σας ζητηθούν κάποια απαραίτητα τυπικά στοιχεία για τη σωστή και έγκαιρη επικοινωνία και ενημέρωση. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την σωστή λειτουργία των εκπαιδευτικών δράσεων και σε καμία περίπτωση δεν διακινούνται, πωλούνται ή ενοικιάζονται σε τρίτους.

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνώντας μαζί μας στο manager@stoabibliou.gr

Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να επικοινωνήσετε μαζί μας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (πρόσβαση, ενημέρωση, διόρθωση, επικαιροποίηση ή και διαγραφή των δεδομένων σας) και τη διατύπωση αιτημάτων και τυχόν παραπόνων.