Μενού Κλείσιμο

Βασίλης Λαμπρινουδάκης

Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αντεπιστέλλον μέλος τής
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres των Παρισίων και τής Akademie der Wissenschaften
τής Βιέννης.
Έχει δημοσιεύσει 11 βιβλία, μονογραφίες και πολλά επιστημονικά άρθρα. Είναι συνεκδότης των
διεθνών έργων αναφοράς Lexikon Iconographicum Mythologiae Classicae [LIMC] και Thesaurus
Cultus et Rituum Antiquorum [ThesCRA].
Στο πλαίσιο των μαθημάτων τού Ε.Π. συνέγραψε το βιβλίο «Οδοιπορικό από την αρχαία ελλη-
νική τέχνη στη σύγχρονη ζωή».