Μενού Κλείσιμο

Βασίλης Κωνσταντούδης

∆ιδάκτωρ Φυσικής τού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος

Διδάκτωρ Φυσικής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, εργάζεται ερευνητικά στο τμήμα Μικροηλεκτρονικής τού ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.
Συμμετέχει στην επιστημονική και την οργανωτική επιτροπή των συνεδρίων «Επιστήμη και Τέχνη» που διοργανώνει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών από το 2005 και κάθε τρία χρόνια, ιδρυτικό μέλος τής Εταιρείας Μελέτης των Σχέσεων Επιστήμης και Θρησκείας (ΕΜΕΣΕΘ).
Έχει δημοσιεύσει παραπάνω από 80 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά.