Μενού Κλείσιμο

Θανάσης Αγάθος

Λέκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λέκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας τού Πανεπι-
στημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη νεοελ-
ληνική λογοτεχνία τού 19ου και τού 20ού αιώνα και κυρίως στη σχέση της με
τον κινηματογράφο και το θέατρο.
Έχει γράψει δύο βιβλία για τον Νίκο Καζαντζάκη και μελετήματα για το έργο
των Εμμανουήλ Ροΐδη, Αλέξανδρου Ρίζου-Ραγκαβή, Κωνσταντίνου Θεοτόκη,
Στράτη Μυριβήλη, Γιώργου Σεφέρη, Οδυσσέα Ελύτη, Ηλία Βενέζη, Βασίλη Βα-
σιλικού κ.ά.