Μενού Κλείσιμο

Πασχάλης Κιτρομηλίδης

Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Eπιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, διδάκτωρ Φιλοσοφίας τού Πανεπιστημίου Harvard.
Στα βιβλία του περιλαμβάνονται: Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες (1996), Ιώσηπος Μοισιόδαξ. Οι συντεταγμένες τής βαλκανικής σκέψης τον δέκατο όγδοο αιώνα (2004), Η Γαλλική Επανάσταση και η Νοτιοανατολική Ευρώπη (2000), Πολιτικοί στοχαστές των νεοτέρων χρόνων. Βιογραφικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις (2007), Πολιτική Επιστήμη. Οι περιπέτειες μιας ιδέας (2013), Pήγα Bελεστινλή, Άπαντα τα σωζόμενα, τόμ. Α΄-E΄, γενική επιμέλεια Π. Μ. Κιτρομηλίδη (2000-2002).