Μενού Κλείσιμο

Νίκος Μουζέλης

Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνιολογίας, London School of Economics

Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνιολογίας London School of Economics
Ο Νίκος Μουζέλης είναι καθηγητής Κοινωνιολογίας στο London School of Economics και πρόεδρος τής μη κυβερνητικής, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Ένωση Πολιτών για την Παρέμβαση. Εκτός από τα πολυάριθμα άρθρα του που έχουν δημοσιευτεί στα εγκυρότερα ξένα επιστημονικά περιοδικά και τις διαλέξεις του σε πανεπιστήμια τής Ευρώπης και τής Αμερικής, στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται τα εξής βιβλία: Organisation and Bureaucracy: An Analysis of Modern Theories, Routledge and Kegan Paul (ελληνική έκδοση: Οργάνωση κοι Γραφειοκρατία, εκδόσεις Μαθιουδάκη / Ανδρονόπουλου, Αθήνα 1991)·Modern Greece: Facets of Underdevelopment, MacMillan (ελληνική έκδοση: Νεο-ελληνική Κοινωνία: Όψεις Υπανάπτυξης, Εξάντας,1978) * Politics in the Semi-periphery: Early Parliamentarism and Late Industrialisation in the Balkans and Latin America, MacMillan (ελληνική έκδοση: Κοινοβουλευτισμός και Εκβιομηχάνιση στην ημι-περιφέρεια: Ελλάδα, Βαλκάνια, Λατινική Αμερική, Θεμέλιο, 1987) * Post-Marxist Alternatives: The Construction of Social Orders, MacMillan
(ελληνική έκδοση: Μεταμαρξιστικές προοπτικές: για μια νέα πολιτική οικονομία και κοινωνιολογία, Θεμέλιο, 1992)· Ο εθνικισμός στην ύστερη ανάπτυξη, θεμέλιο, 1994·Back to Sociological Theory: The Construction of Social Orders, Mac-Millan, 1991 (ελληνική έκδοση: Επιστροφή στην Κοινωνιολογική θεωρία: Η έννοια τής ιεραρχίας και το πέρασμα από τη μικρό- στη μακρο-κοινωνιολογία, Θεμέλιο, Αθήνα 1997)· Sociological Theory: what went wrong? Diagnosis and Remedies, Routledge, 1995 (ελληνική έκδοση: Η κρίση τής Κοινωνιολογικής θεωρίας: Τι πήγε λάθος; Διάγνωση και θεραπεία, Θεμέλιο, Αθήνα 2000)· Για έναν εναλλακτικό τρίτο δρόμο. Αναστοχαστικός εκσυγχρονισμός και τα αδιέξοδα τής πολιτικής σκέψης τού Antony Giddens, θεμέλιο, Αθήνα 2001. Ο Νίκος Μουζέλης αρθρογραφεί τακτικά στο Βήμα τής Κυριακής.