Μενού Κλείσιμο

Νικόλαος Παντελίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αναπληρωτής καθηγητής Ιστορικοσυγκριτικής Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας τού
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ενώ έχει
διατελέσει ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων – Ιστορικό
Λεξικό τής Νέας Ελληνικής.
Έχει δημοσιεύσει μελέτες σχετικά με την ιστορία τής ελληνικής γλώσσας, την ιστορική γραμματική
τής Αρχαίας Ελληνικής και τις διαλέκτους τής Αρχαίας και τής Νέας Ελληνικής.