Μενού Κλείσιμο

Νίκη Τσιρώνη

Βυζαντινολόγος, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών – Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών

Βυζαντινολόγος στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών τού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
Εταίρος τού Centre for Hellenic Studies τού Πανεπιστημίου Harvard, ιδρυτικό μέλος τής Εταιρείας Πατερικών και Βυζαντινών Σπουδών τού Πανεπιστημίου τής Οξφόρδης και τής Πολιτιστικής Εταιρείας «Αίνος».
Ασχολείται με τη μελέτη τής ομιλητικής, την υμνογραφία και την τέχνη, την παραστασιμότητα στη λογοτεχνία και το τελετουργικό τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Έχει δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα, έχει επιμεληθεί τόμους και βάσεις δεδομένων για την απεικόνιση τού βυζαντινού βιβλίου.