Μενού Κλείσιμο

Μιχάλης Μεϊμάρης

Kαθηγητής τού Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τού Πανεπιστημίου Αθηνών

Καθηγητής τού Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τού Πανεπιστημίου Αθηνών
και διευθυντής τού Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών τού ίδιου Τμήματος.
Γνωστά έργα του: Δύο εποχές σε μία Τρίτη, Μάθηση βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι τού Mark Prensky
(επιστημονική επιμέλεια), Συνθετική εικόνα και κινούμενο σχέδιο με υπολογιστή (Πρακτικά τού 1ου Φθινοπωρινού Σχολείου Γραφικών με Υπολογιστή, επιστημονική επιμέλεια).