Μενού Κλείσιμο

Κωνσταντίνα Μπότσιου

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας και ∆ιεθνούς Πολιτικής, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας και Διεθνούς Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Έχει διατελέσει αντιπρύτανις τού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διευθύντρια Εκδόσεων και
αντιπρόεδρος τού Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής».
Διαθέτει εκτενές ερευνητικό και συγγραφικό έργο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με κύριο
αντικείμενο τη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, την ιστορία τής ευρωπαϊκής ενοποίησης, την
ιστορία τού ψυχρού πολέμου και τις ευρω-ατλαντικές σχέσεις.