Μενού Κλείσιμο

Κανάρης Τσίγκανος

Καθηγητής Αστροφυσικής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομότιμος καθηγητής Αστροφυσικής τού Τμήματος Φυσικής τού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχει διατελέσει διευθυντής τού Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, πρόεδρος τής Ελληνικής
Αστρονομικής Εταιρείας, μέλος τού Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας και τής Επιστημονικής Επιτροπής τής ESA.
Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Σικάγo και Χάρβαρντ των ΗΠΑ, Λουβαίνης Βελγίου, St Andrews
Σκωτίας, Τορίνο Ιταλίας, Πόρτο Πορτογαλίας, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Αστεροσκοπείο
Παρισιού Γαλλίας.
Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 250 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρα κτικά συνεδρίων Αστροφυσικής και Διαστημικής, με χιλιάδες αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία.
Περισσότερες πληροφορίες

http://users.uoa.gr/~tsingan/CV2018.pdf και

http://astro.phys.uoa.gr/fileadmin/astro.phys.uoa.gr/upload/CV/CV_Tsinganos.pdf