Μενού Κλείσιμο

Ιωάννης Ν. Παρασκευόπουλος

Ομότιμος καθηγητής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ομότιμος καθηγητής Ψυχολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Σπούδασε στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία (1952-1954) και παρακολούθησε το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Δασκάλων (1961-1963). Κάτοχος M.S. State University of New York, Buffalo College , με κύρια ειδίκευση: Ψυχολογία και εκπαίδευση των παιδιών (1964) και Ph.D.University of Illinois. Κύρια ειδίκευση: Διάγνωση και θεραπεία δυσκολιών μάθησης. Δευτερεύουσα ειδίκευση: Κοινωνική Ψυχολογία. Επίκουρος καθηγητής (assistant professor) Ειδικής Αγωγής και Διευθυντής Office of Testing and Research, University of Illinois (1967-1963), επίκουρος καθηγητής (assistant professor), assistant professor, και Συντονιστής διαπολιτιστικών ερευνητικών προγραμμάτων για την ψυχογλωσσική ανάπτυξη (1963-1970), τακτικός καθηγητής Ψυχολογίας τού Παιδιού τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1970-1978), καθηγητής Γενικής Ψυχολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών (1978-2000), Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (από το 2004).
Κύριο συγγραφικό έργο: «Δημιουργική σκέψη στο σχολείο και στην οικογένεια», Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (2004)
* Παρασκευόπουλος, Ι.Ν., Γιαννιτσάς, Ν.Δ.,& Καλαντζή-Αζίζι Α., «Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης», Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (1999) * «Ψυχολογία ατομικών διαφορών», Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (1994) * «Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας», Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (2 τόμοι, 1993) * «Στατιστική εφαρμοσμένη στις επιστήμες τής συμπεριφοράς», Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (τόμοι 3,1990) *«Εξελικτική Ψυχολογία», Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (4 τόμοι, 1985) * «Νοητική καθυστέρηση: Διαφορική διάγνωση, αιτιολογία – πρόληψη, ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση», Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (1979) * Γεώργας, Δ., Παρασκευόπουλος, Ι.Ν., Μπεζεβέγκης, Η.,& Γιαννιτσάς, Ν.Δ., «Ελληνικό WISC-III», Ελληνικά Γράμματα (1997).