Μενού Κλείσιμο

Εμμανουήλ Φραγκούλης

Καθηγητής Βιοχημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομότιμος καθηγητής Βιοχημείας τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επισκέπτης ερευνητής στο
Αντικαρκινικό Κέντρο Γερμανίας στη Χαϊδελβέργη και στο Ινστιτούτο Max Planck στο Ladenburg.
Μέλος τής Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών Salzburg.
Διατέλεσε για μεγάλα χρονικά διαστήματα μέλος τής πανεπιστημιακής Συγκλήτου, διευθυντής
εργαστηρίου Βιοχημείας, διευθυντής Τομέα Βιοχημείας – Μοριακής Βιολογίας, πρόεδρος τού
Τμήματος Βιολογίας, κοσμητεύων τής Σχολής Θετικών Επιστημών.