Μενού Κλείσιμο

Διονύσης Γούτσος

Καθηγητής Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Καθηγητής Κειμενογλωσσολογίας στον Τομέα Γλωσσολογίας τού Τμήματος Φιλολογίας
τού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια τού Strathclyde και τού
Birmingham τής Μεγάλης Βρετανίας. Ασχολείται με την ανάλυση λόγου, καθώς και την ανάπτυξη και επεξεργασία ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων (λ.χ. Σώμα Ελληνικών Κειμένων, Διαχρονικό σώμα ελληνικών κειμένων τού 20ού αιώνα).
Το πιο πρόσφατο βιβλίο του έχει τον τίτλο: Γλώσσα: Κείμενο, Ποικιλία, Σύστημα.