Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ – Τέχνη και κριτικός λόγος

Αναστάσιος-Ιωάννης Μεταξάς

Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης τού Πανεπιστημίου Αθηνών

1. Δευτέρα 8 Οκτωβρίου

Η πολιτική ομιλία τής ζωγραφικής

2. Δευτέρα 15 Οκτωβρίου

Η πεζογραφική ποίηση ως κριτικός λόγος

3. Δευτέρα 22 Οκτωβρίου

Υπάρχει πολιτική αρχιτεκτονική;

4. Δευτέρα 29 Οκτωβρίου

Η μουσική παρέκκλιση ως πολιτική αμφισβήτηση

5. Δευτέρα 5 Νοεμβρίου

Το δοκίμιο, ένας ελλειπτικός λόγος σχετικοποίησης των ρηματικών βεβαιοτήτων

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Αναστάσιος-Ιωάννης Μεταξάς


Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης τού Πανεπιστημίου Αθηνών