Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Πασχάλης Κιτρομηλίδης

Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών

1. Δευτέρα 8 Οκτωβρίου

Machiavelli: Πολιτικός ουμανισμός και η αυτονομία τής πολιτικής

2. Δευτέρα 15 Οκτωβρίου

Hobbes: Το μοντέρνο κράτος και η ιδέα τής κυριαρχίας

3. Δευτέρα 22 Οκτωβρίου

Locke: Η πολιτική ως η τέχνη των διακρίσεων: καταπίστευμα, επανάσταση, ανοχή

4. Δευτέρα 29 Οκτωβρίου

Montesquieu: Το πνεύμα των νόμων

5. Δευτέρα 5 Νοεμβρίου

Rousseau: Ισότητα, ελευθερία και το αίτημα τής νομιμότητας

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Πασχάλης Κιτρομηλίδης


Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Eπιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, διδάκτωρ Φιλοσοφίας τού Πανεπιστημίου Harvard. Στα βιβλία του περιλαμβάνονται: Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες (1996), Ιώσηπος Μοισιόδαξ. Οι συντεταγμένες τής βαλκανικής σκέψης τον δέκατο όγδοο αιώνα (2004), Η Γαλλική Επανάσταση και η Νοτιοανατολική Ευρώπη (2000), Πολιτικοί στοχαστές των νεοτέρων χρόνων. Βιογραφικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις (2007), Πολιτική Επιστήμη. Οι περιπέτειες μιας ιδέας (2013), Pήγα Bελεστινλή, Άπαντα τα σωζόμενα, τόμ. Α΄-E΄, γενική επιμέλεια Π. Μ. Κιτρομηλίδη (2000-2002).