Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού

Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

1. Πέµπτη 23 Μαΐου

Προβλήματα ορισμού και ορολογίας

2. Πέµπτη 30 Μαΐου

Ρομαντισμός: Το διήγημα κερδίζει τον χώρο του στη λογοτεχνική σκηνή παραμένοντας έκτοτε στο προσκήνιο. Λυρικό ποίημα / διήγημα

3. Πέµπτη 6 Ιουνίου

Ο Poe πατέρας τού νεότερου διηγήματος και πρωτοπόρος θεωρητικός τού διηγηματικού είδους: Σύντομη φόρμα, ενιαία εντύπωση, μοναδικό γεγονός.
Ρεαλισμός και νατουραλισμός: Η άνθηση τού διηγήματος. «Φέτες ζωής». Ο ρόλος των περιοδικών και των εφημερίδων. Διηγηματογραφία τής πε ριφέρειας. Οι γερμανικές «Χωριάτικες ιστορίες»

4. Πέµπτη 13 Ιουνίου

Το διήγημα στην Ελλάδα. Ο διαγωνισμός τής Εστίας (1883).
Το ηθογρα φικό διήγημα / Η ελληνικότητα. Πώς εννοεί το «ελληνικό» διήγημα ο Κ. Παλαμάς

5. Πέµπτη 20 Ιουνίου

Το ειδολογικό DNA τού διηγήματος.
Το διήγημα διατηρεί στο ειδολογικό DNA του κάτι από την ποιητικότητα τού ρομαντισμού, τού λογοτεχνικού ρεύματος που το γέννησε, και κάτι από την αντικειμενική αναπαράσταση τής πραγματικότητας τού ρεαλι σμού, τού λογοτεχνικού ρεύματος που το έκανε να ανθήσει.

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού


Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αντικείμενο τής έρευνας και τής διδασκαλίας της είναι η ελληνική λογοτεχνία τού 19ου και τού 20ού αιώνα, η Συγκριτική Φιλολογία και η Θεωρία τής Λογοτεχνίας. Τα δημοσιεύματά της, βιβλία και άρθρα, αναφέρονται στο έργο τού Κωστή Παλαμά (Ορφέας ταξιδευτής: Από τις αρχαίες ελληνικές πηγές στην ποίηση τού Κωστή Παλαμά), στην ελληνική λογοτεχνία τού 19ου και τού 20ού αι. (Λάμπρου Πορφύρα, Τα Ποιήματα, 1993, Η στίξη των ωδών τού Ανδρέα Κάλβου, 2000), στη Συγκριτική Φιλολογία (Συγκριτική Φιλολογία. Ένας γόνιμος τής επιστήμης τής λογοτεχνίας, 2004), σε λογοτεχνικά ρεύματα ή είδη (Ο Νατουραλισμός στην Ελλάδα, 2008, κ.ά.) και σε θέματα ποιητικής (Ποίηση και γλώσσα κ.ά).