Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Αθανάσιος Μαρκόπουλος

Ομότιμος καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αθανάσιος Μαρκόπουλος, συντονιστής τής ενότητας
Πέμπτη 26 Μαΐου

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ
Πρύτανης, Πρόεδρος τού Πανεπιστημίου τής Ευρώπης, Διευθύντρια τού Κέντρου Έρευνας Βυζαντινής Ιστορίας και Πολιτισμού και τής Χριστιανικής Εγγύς Ανατολής

Το Βυζάντιο στην ελληνική συνέχεια

Πέμπτη 2 Ιουνίου

Αθανάσιος Μαρκόπουλος
Σύγχρονη θεώρηση τής βυζαντινής λογοτεχνίας

Πέμπτη 9 Ιουνίου

Σπυρίδων Ν. Τρωιάνος
Καθηγητής τής Nομικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών

Από την Ρωμαίων Πολιτείαν στη Ρωμανία

Δέκα αιώνες εξέλιξης θεσμικών δομών και δικαϊκών θεσμών

Πέμπτη 16 Ιουνίου

Αναστασία Τούρτα
Επίτιμη Διευθύντρια τού Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, Διευθύντρια τού Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων

Παρουσιάζοντας το Βυζάντιο: από τις ιδέες στη μουσειακή πράξη

Πέμπτη 23 Ιουνίου

Νίκος Ζίας
Καθηγητής Ιστορίας τής Τέχνης τού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ανταύγειες τής βυζαντινής τέχνης στην ελληνική ζωγραφική τού 20ού αι.
(Παπαλουκάς, Κόντογλου, Εγγονόπουλος, Αστεριάδης, Βασιλείου)

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Αθανάσιος Μαρκόπουλος


Ομότιμος καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Ομότιμος καθηγητής Bυζαντινής Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι. Ερευνητής στο Kέντρο Bυζαντινών Ερευνών τού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Γραμματέας τής Διεθνούς Ένωσης Βυζαντινών Σπουδών. Διετέλεσε Διευθυντής τού Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Tού αφιερώθηκε ο τόμος Myriobiblos. Essays on Byzantine Literature and Culture, Bοστώνη-Βερολίνο-Μόναχο 2015. Tα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στον χώρο τής βυζαντινής ιστοριογραφίας και χρονογραφίας, τής επιστολογραφίας, τής βυζαντινής εκπαίδευσης αλλά και τής πνευματικής κίνησης και δραστηριότητας κατά τη διάρκεια τής Μακεδονικής δυναστείας.