Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ

Πασχάλης Κιτρομηλίδης

Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, συντονιστής τής ενότητας
Πέµπτη 24 Ιανουαρίου

Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης
1. Διαφωτισμός και νεωτερικότητα.
Οι βασικές εννοιολογικές συνιστώσες

Πέµπτη 31 Ιανουαρίου

2. Διαφωτισμός και ελληνική πνευματική παράδοση

Πέµπτη 7 Φεβρουαρίου

Άννα Ταμπάκη
Καθηγήτρια τού Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Αθηνών

3. Η λογοτεχνία και το θέατρο τού Διαφωτισμού

Πέµπτη 14 Φεβρουαρίου

Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης
4. Οι αναβαθμοί τής πολιτικής σκέψης

Πέµπτη 21 Φεβρουαρίου

Άννα Ταμπάκη

5. Νεολογισμοί και έννοιες ηθικής και κοινωνικής συμπεριφοράς

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Πασχάλης Κιτρομηλίδης


Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Eπιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, διδάκτωρ Φιλοσοφίας τού Πανεπιστημίου Harvard. Στα βιβλία του περιλαμβάνονται: Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες (1996), Ιώσηπος Μοισιόδαξ. Οι συντεταγμένες τής βαλκανικής σκέψης τον δέκατο όγδοο αιώνα (2004), Η Γαλλική Επανάσταση και η Νοτιοανατολική Ευρώπη (2000), Πολιτικοί στοχαστές των νεοτέρων χρόνων. Βιογραφικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις (2007), Πολιτική Επιστήμη. Οι περιπέτειες μιας ιδέας (2013), Pήγα Bελεστινλή, Άπαντα τα σωζόμενα, τόμ. Α΄-E΄, γενική επιμέλεια Π. Μ. Κιτρομηλίδη (2000-2002).