Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Γιώργης Γιατρομανωλάκης

Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγικά: Το Αρχαίο Ελληνικό Μυθιστόρημα (ΑΕΜ) ή, αλλιώς, το ελλη-νικό ρομάντζο είναι το τελευταίο λογοτεχνικό είδος τής αρχαίας ελληνι-κής λογοτεχνίας. Γεννιέται προς το τέλος των ελληνιστικών χρόνων (1ος προχριστιανικός αιώνας), εξελίσσεται στους επόμενους τρεις αιώνες και γίνεται τής μόδας στο Βυζάντιο. Τα ΑΕΜ σχετίζονται με τα λατινικά κωμικά μυθιστορήματα (λ.χ. Απουλήιου Χρυσός Γάιδαρος, Πετρώνιου Σατυρικόν), στη βάση κυρίως ιστορικών και τυπολογικών διασυνδέσεων, δομικών ομοιοτήτων κ.λπ. Από εδώ το νέο λογοτεχνικό είδος θα περάσει στη Δύση για να δημιουργηθεί με τον καιρό αυτό που γνωρίζουμε σή-μερα ως ευρωπαϊκό μυθιστόρημα/ρομάντζο. Σκοπόςτων 5 μαθημάτων είναι να καταστήσουν γνωστό το είδος στο ευρύτερο κοινό (εξ όσων γνωρίζουμε ουδέποτε έως τώρα έχει γίνει κάτι παρόμοιο), να δώσει την ευκαιρία να αναγνωσθούν μεταφρασμένα αποσπάσματα από άγνωστα αλλά θελκτικότατα κείμενα τής αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, να γίνει σύνδεση τού ΑΕΜ με τις λεγόμενες βυζαντινές μυθιστορίες, το σύγχρονο ελληνικό μυθιστόρημα κ.ά.

 

1. Πέµπτη 16 Οκτωβρίου

Γένεση τού Αρχαίου Ελληνικού Μυθιστορήματος. Η γενεαλογία τού νέου είδους (Όμηρος, ιστοριογραφία, ερωτική ποίηση, τραγωδία κ.λπ.). Η ελληνιστική κοινωνία. Κοινωνικό υπόβαθρο. Προγυμνάσματατού Παρθενίου. Η μορφολογία τού ΑΕΜ/ρομάντζου. Τυπολογία θεμάτων. Οι πρώτοι αναγνώστες.

2. Πέµπτη 23 Οκτωβρίου

Χαρίτων Αφροδισιεύς, Τα περί Καλλιρόην διηγήματα. Ξενοφών ο Εφέσιος, Εφεσιακάή Τα κατ’ Άνθιαν και Αβροκόμην. Εισαγωγή, περίληψη, τεχνική, ήρωες/ηρωίδες, αναγνώσματα.

3. Πέµπτη 30 Οκτωβρίου

Λόγγος, Λεσβιακά ή Δάφνις και Χλόη. Αχιλλεύς Τάτιος, Τα κατά Λευκίππην και Κλειτοφώντα. Εισαγωγή, περίληψη, τεχνική, ήρωες/ηρωίδες, αναγνώσματα.

4. Πέµπτη 6 Νοεµβρίου

Ηλιόδωρος, Αιθιοπικάή Τα περί Θεαγένην και Χαρίκλειαν. Χριστιανικά ρομάντζα ή από τους ρομαντικούς ήρωες στους χριστιανούς ρομαντικούς μάρτυρες. Πράξεις Παύλου και Θέκλας, Ψευδοκλημέντειακ.ά. Εισαγωγή, περίληψη, τεχνική, ήρωες/ηρωίδες, αναγνώσματα.

5. Πέµπτη 13 Νοεµβρίου

Το (αρχαίο) ιστορικό μυθιστόρημα και το μεσαιωνικό λαϊκό βιβλίο. Βίος Αλεξάνδρου τού Μακεδόνος κ.ά. Τα μυθιστορήματα τής Τροίας. Απολλώνιος ο Τύριος. Πρόσληψη τού ΑΕΜ στο Βυζάντιο. Λόγια βυζαντινά μυθιστορήματα. Από τις έμμετρες βυζαντινές μυθιστορίες στον Ερωτόκριτο. Συμπεράσματα.

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Γιώργης Γιατρομανωλάκης


Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συγγραφέας. Έχει γράψει βιβλία και άρθρα για τον Όμηρο, τη λυρική ποίηση, την τραγωδία, τον Αριστοτέλη, το αρχαίο ελληνικό μυθιστόρημα, αλλά και για τον Σολωμό, τον Σεφέρη, τον Σικελιανό, τον Ελύτη, τον Σινόπουλο, τον Εμπειρίκο, τον Ρίτσο, τον Εγγονόπουλο κ.ά. Έχει μεταφράσει Όμηρο, Ευριπίδη, Αριστοφάνη, Μόσχο, Αχιλλέα Τάτιο, Δίκτη Κρητικό και Δάρητα, Οράτιο και Οβίδιο. Έχει δημοσιεύσει μυθιστορήματα, διηγήματα και ποιητικά βιβλία.