Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Ευριπίδης Γαραντούδης

Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αυτός ο κύκλος πέντε μαθημάτων έχει ως αντικείμενό του την εξέταση δύο βασικών και αλληλένδετων θεματικών κύκλων που διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό την ταυτότητα τής ελληνικής μεταπολεμικής ποίησης: το βίωμα τής ιθαγένειας ή τής εντοπιότητας και το βίωμα τής μετεμφυλιακής Ελλάδας. Με τον όρο βίωμα τής ιθαγένειας ή τής εντοπιότητας περιγράφεται το γεγονός ότι το έργο πολλών ποιητών τής μεταπολεμικής ή και τής μεταπολιτευτικής εποχής φέρει διάχυτα τα ίχνη τής τοπικής καταγωγής και ταυτότητάς τους· επιπλέον ο τόπος και η ταυτότητα που απορρέει από αυτόν ανάγονται σε σύστημα αξιών. Με τον όρο βίωμα τής μετεμφυλιακής Ελλάδας περιγράφεται το γεγονός ότι στους μεταπολεμικούς ποιητές η έννοια τής Ελλάδας εκπίπτει από τη «μητέρα μεγαλόψυχη» (Σολωμός) στον άξενο τόπο που πληγώνει τα παιδιά του. Τα δύο παραπάνω θέματα θα εξεταστούν με σημείο αναφοράς την ποίηση τού Τάκη Σινόπουλου (1917-1981), τού Μανόλη Αναγνωστάκη (1925-2005), τού Πρόδρομου Μάρκογλου (1935), τού Μάρκου Μέσκου (1935) και τού Μιχάλη Γκανά (1944). Με το έργο τους οι πέντε ποιητές, παρά τις μεταξύ τους διαφοροποιήσεις, προβάλλουν τα βιώματα τής ιθαγένειας ή τής εντοπιότητας και τής μετεμφυλιακής Ελλάδας, όπως αυτά εξελίσσονται μέσα στον ιστορικό χρόνο από την εποχή τού Β΄ Παγκοσμίου πολέμου μέχρι τη μεταπολίτευση.

1. Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου

Εισαγωγή στη μεταπολεμική ποίηση.
Γενική εισαγωγή: ο ιστορικός χρόνος, η έννοια τής μεταπολεμικότητας, ο χωρισμός σε ποιητικές «γενιές», το σύνδρομο τού επιζώντος.

2. Τετάρτη 1 Μαρτίου

Τάκης Σινόπουλος.
Από τον μοντερνιστικό μύθο στην Ιστορία: από το «τοπίο θανάτου» στο σύγχρονο ανοιχτό τραύμα.

3. Τετάρτη 8 Μαρτίου

Μανόλης Αναγνωστάκης.
Η υπαρξιακή μοναξιά και η ιδεολογική στάση ως ποιητική ηθική στην Ελλάδα που πληγώνει.

4. Τετάρτη 15 Μαρτίου

Πρόδρομος Μάρκογλου – Μάρκος Μέσκος.
Η ιθαγένεια ή η εντοπιότητα ως αισθηματικό και ηθικό αντίμετρο στην απώλεια τής συλλογικής ταυτότητας.

5. Τετάρτη 22 Μαρτίου

Μιχάλης Γκανάς.
Η αντοχή τής συλλογικής μνήμης ως σύγχρονη (ανα)δημιουργία τού δημοτικού τραγουδιού.

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Ευριπίδης Γαραντούδης


Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει γράψει ή επιμεληθεί 31 βιβλία με θέματα τού γνωστικού αντικειμένου του. Έχει δημοσιεύσει, επίσης, τέσσερα ποιητικά βιβλία, καθώς και μεταφρασμένα βιβλία ιταλικής ποίησης. Για την αναλυτική καταγραφή τού συγγραφικού έργου του βλ. http://uoa.academia.edu/EvripidisGarantoudis