Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Ευριπίδης Γαραντούδης

Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αυτός ο κύκλος πέντε μαθημάτων έχει ως αντικείμενό του την αδρομερή προσέγγιση τής σύγχρονης ελληνικής ποίησης μισού αιώνα, από το 1974 μέχρι σήμερα. Στα πέντε μαθήματα θα εξεταστεί το έργο των νέων ιδίως ποιητών ανά δεκαετία, με στόχο να αναδειχθεί η συμπόρευση και η σύνδεση τής νεανικής ποίησης τής μεταπολίτευσης με τις πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις τού σύγχρονου ιστορικού χρόνου. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί και θα σχολιαστεί ο χωρισμός τής ποιητικής παραγωγής τής μεταπολίτευσης σε ποιητικές γενιές: η γενιά τής αμφισβήτησης, η γενιά τού ιδιωτικού οράματος, η γενιά τής κρίσης κ.λπ.

1. Τρίτη 19 Μαρτίου

Η δεκαετία τού 1970. Η εποχή των οργισμένων-πολιτικοποιημένων νέων ποιητών τής «αμφισβήτησης» ή τής «άρνησης»

2. Τρίτη 26 Μαρτίου

Η δεκαετία τού 1980. Η υποχώρηση τής «αμφισβήτησης» και η πορεία προς το «ιδιωτικό όραμα», την εξατομίκευση τού κόσμου

3. Τρίτη 2 Απριλίου

Η δεκαετία τού 1990. Οι καιροί τής ιδιώτευσης και τής καταναλωτικής ευζωίας ως προϋποθέσεις μιας λόγιας και ιδιωτικής, σε απόσταση από την κοινωνία, ποίησης

4. Τρίτη 9 Απριλίου

Η δεκαετία τού 2000. Η νεανική ποίηση σε αναζήτηση στίγματος στην εποχή των αντιφάσεων και των συγκρούσεων: από το ελληνικό «θαύμα» (Ολυμπιακοί αγώνες τού 2004) στα «Δεκεμβριανά» τού 2008.

5. Τρίτη 16 Απριλίου

Η δεκαετία τού 2010. Η ποίηση στην εποχή τής κρίσης: από την αρχική αμηχανία ή και τη σιωπή των ποιητών στην επανασύνδεση τής ποίησης με τον κοινωνικό χώρο

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Ευριπίδης Γαραντούδης


Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει γράψει ή επιμεληθεί 31 βιβλία με θέματα τού γνωστικού αντικειμένου του. Έχει δημοσιεύσει, επίσης, τέσσερα ποιητικά βιβλία, καθώς και μεταφρασμένα βιβλία ιταλικής ποίησης. Για την αναλυτική καταγραφή τού συγγραφικού έργου του βλ. http://uoa.academia.edu/EvripidisGarantoudis