Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Δημήτρης Μαρωνίτης

Καθηγητής τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

1. Δευτέρα 14 Μαΐου

Προφορικός λόγος και μετάφραση. Ενδιάθετος λόγος και μετάφραση:
Η μετάφραση μεταξύ φράσης και παράφρασης
Γραφή – Ανάγνωση – Μετάφραση (μπρος πίσω)

2. Δευτέρα 21 Μαΐου

Διαγλωσσική και ενδογλωσσική μετάφραση:
Ιστορικό και εκτιμήσεις τής ενδογλωσσικής μετάφρασης

3. Δευτέρα 28 Μαΐου

Τρόποι και τύποι ενδογλωσσικής μετάφρασης:
Συμβατικές διακρίσεις: λογοτεχνική, φιλολογική, σχολική,
παρασχολική μετάφραση
Υποχρεωτικές διακρίσεις: ποίηση και πεζογραφία

4. Δευτέρα 11 Ιουνίου

Όροι και όρια ενδογλωσσικής μετάφρασης:
Μεταφραζόμενη και μεταφραστική γλώσσα
Αρχαιογλωσσία και νεογλωσσία: ισόρροπες και ανισόρροπες σχέσεις

5. Δευτέρα 18 Ιουνίου

Παραδοσιακή και νεωτερική ενδογλωσσική μετάφραση:
Εξωτερικό μέτρο και εσωτερικός ρυθμός
Λεξιλόγιο, ύφος και ήθος τής μεταφραστικής γλώσσας

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Δημήτρης Μαρωνίτης


Καθηγητής τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επισκέπτης καθηγητής σε πανεπιστήμια τής Γερμανίας, τής Αυστρίας, τής Κύπρου και των Η.Π.Α. Πρόεδρος και γενικός διευθυντής τού Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (1994-2001). Έχει γράψει βιβλία, μονογραφίες και άρθρα για τον Όμηρο, τον Ησίοδο, τον Σοφοκλή, τον Ηρόδοτο, τη Σαπφώ, που, εν μέρει ή εν όλω, και μετέφρασε. Έχει μεταφράσει την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Έχει μελετήσει και δημοσιεύσει δοκίμια για μείζονες Νεοέλληνες ποιητές και πεζογράφους, επιμένοντας σε εκπροσώπους τής πρώτης μεταπολεμικής γενιάς.