Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Σαράντος Καργάκος

Ιστορικός – Συγγραφέας

Τρίτη 25 Ιανουαρίου

Αθήνα – Σπάρτη: Βίοι παράλληλοι ή βίοι αντίθετοι;
Σημεία συγκλίσεως – Σημεία αντιθέσεως. Πολιτική και κοινωνική δομή.
Πιθανά ερωτήματα: Καιάδας – Κρυπτεία – Νεοδαμώδεις – Μόθακες – Ξενηλασία –
Ύπαρξη πολιτισμού στη Σπάρτη.
Τι είδους δημοκρατία υπήρχε στη Λακεδαιμονίων και Αθηναίων πολιτεία; (δούλοι – είλωτες).

Τρίτη 1η Φεβρουαρίου

Ποια η θέση της γυναίκας στη Σπάρτη και στην Αθήνα;
Πιθανά ερωτήματα: Ποια η ερωτική ζωή στις πόλεις αυτές; Ποιος ο συζυγικός βίος; Υπήρχε θέμα μοιχείας; Υπάρχει
ταύτιση παιδεραστίας – ομοφυλοφιλίας;

Τρίτη 8 Φεβρουαρίου

Συνέχεια ή νέα αρχή; – Είναι ορθός ο όρος Βυζαντινή Αυτοκρατορία, βυζαντινός πολιτισμός; – Ως προς τι η
αυτοκρατορία αυτή ήταν ελληνική; Θεοκρατία στην αυτοκρατορική εξουσία. – Η Εικονομαχία εκφράζει τη διάσταση
ελληνικού και ανατολικού πνεύματος; – Ο αυτοκρατορικός θεσμός είχε, τηρουμένων των αναλογιών, κάποια δημοκρατική
βάση; – Η πάλη του Αυτοκράτορα με τους Δυνατούς τι χαρακτήρα προσδίδει στην Αυτοκρατορία; Ο ρόλος του Ναυτικού
στην ακμή και την παρακμή της Αυτοκρατορίας. – Τι ρόλο έπαιξαν οι Σταυροφορίες για τις τύχες Δύσης και Ανατολής; –
Ισχύει η άποψη του Γίβωνος και των Διαφωτιστών περί «Ξεπεσμένης Αυτοκρατορίας»; – Η ελληνική αναγέννηση του
Μυστρά.

Τρίτη 15 Φεβρουαρίου

Τουρκοκρατία – Επανάσταση
Αποδέχθηκαν παθητικά την κατάσταση οι ορθόδοξοι χριστιανοί;
Υπήρχε πνευματική δραστηριότητα; Πώς διαμορφώθηκε η παράδοση για το «κρυφό σχολειό»;
Διαφωτισμός ή φωτισμός; Έξωθεν ή έσωθεν ο φωτισμός;
Πού, πότε, πώς άρχισε η ελληνική επανάσταση;
Ποιος ο ρόλος του κλήρου προ της και κατά την Επανάσταση;
Εθνική ή κοινωνική επανάσταση;
Η αίτηση προστασίας ήταν αίτημα απελπισίας ή αίτημα υποτέλειας;
Τα αγγλικά δάνεια ωφέλησαν ή έβλαψαν;
Ο Καραϊσκάκης τραυματίσθηκε τυχαία ή δολοφονήθηκε;
Υπήρξε συμμετοχή αλλοεθνών στοιχείων στον Αγώνα; Ποιος ο ρόλος των Τσάμηδων;

Τρίτη 22 Φεβρουαρίου

Μετεπαναστατική περίοδος
Δολοφονία Ιωάννη Καποδίστρια (λόγοι τιμής ή ξενικός δάκτυλος;)
Βαβαροί: αρνητική ή θετική παρουσία;
Μεγάλη Ιδέα: αρνητική ή θετική επίδραση;
Πόλεμος του 1897: «Ατυχής πόλεμος» ή ωφέλιμη εμπειρία για σοβαρότερη οργάνωση και προετοιμασία;
Κίνημα του Γουδή: ανατροπή ή εκτροπή;
Πόλεμοι 1912-13: αλυτρωτισμός ή επεκτατισμός;
Μικρασιατική εκστρατεία: Έπρεπε; Τι και τις έπταισαν;
Ποιος ο μεγαλύτερος εχθρός του Ελληνισμού από την αρχαία εποχή ως σήμερα;

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Σαράντος Καργάκος


Ιστορικός – Συγγραφέας

 

Ιστορικός και συγγραφέας. Συνέγραψε 77 βιβλία, από τα οποία τα 27 είναι διδακτικά. Γνωστά ιστορικά του έργα: Φίλιππος και Αλέξανδρος ως στρατιωτικοί και πολιτικοί ηγέτες (1993), Μεγάλες μορφές και μεγάλες στιγμές τού ’21 (2 τόμοι, 2001), Ιστορία των Αρχαίων Αθηνών (3 τόμοι, 2004), Ιστορία τής Αρχαίας Σπάρτης (2 τόμοι, 2006), Το βυζαντινό ναυτικό (2007), Μικρασιατική εκστρατεία: από το έπος στην τραγωδία (2 τόμοι, 2010).