Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Γεώργιος Μπαµπινιώτης

Καθηγητής Γλωσσολογίας, πρ. Πρύτανης τού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Δευτέρα 21 Ιανουαρίου

1. «Η γλώσσα μου είναι ο κόσμος μου»: κόσμος – νους – γλώσσα.
Η γνωστή αυτή ρήση τού L. Wittgenstein αποτελεί αξίωμα για τη γλωσσική επιστήμη που επαληθεύεται από τις έρευνες τής σχέσεως γλώσσας και σκέψης, γλώσσας και νοητικών λειτουργιών τού εγκεφάλου, γλωσσικής και αντικειμενικής πραγματικότητας.

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου

2. (Τέχνη) Γραμματική: Η πρώτη ανάλυση τής γλώσσας σε μέρη τού λόγου και στις σχέσεις μεταξύ των όρων τής πρότασης.
Η «τεχνολογία» ως ανάλυση τής γλώσσας ξεκινάει με την πρώτη επιστημονική περιγραφή τής δομής τής γλώσσας και των στοιχείων που την απαρτίζουν από τον Διονύσιο τον Θράκα (1ος αι. π. Χ.). Τότε για πρώτη φορά προσδιορίζονται τα μέρη που απαρτίζουν τον λόγο για να περάσουν στις «partes orationis» των Ρωμαίων Γραμματικών και να καταλήξουν στο parsing των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου

3. Λεξιλόγιο – Γραμματική – Σύνταξη: Το «λογισμικό» τής γλώσσας.
Αν ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι το «υλισμικό» (hardware) μέρος τής γλώσσας, το λεξιλόγιο, η γραμματική και η σύνταξη αποτελούν το «λογισμικό» (software) σύστημα τής λειτουργίας τής ανθρώπινης γλώσσας.
Έννοιες – σημασίες – λέξεις, η γραμματική τους δήλωση και η συντακτι κή πλοκή τους (φράση – πρόταση – περίοδος – παράγραφος – κείμενο) συνιστούν το «λογισμικό» τής γλώσσας.

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου

4. Παραδοσιακή/Σχολική Γραμματική – Στρουκτουραλισμός (Saussure – Bloomfield) – Γενετική-Μετασχηματιστική Γραμματική (Chomsky) – Επικοινωνιακή Γραμματική.
Από την παραδοσιακή/σχολική γραμματική που στηρίζεται στο πρότυπο «λέξη και παράδειγμα» η αποκάλυψη τού κόσμου τής γλώσσας πέρασε με τον στρουκτουραλισμό στη διερεύνηση των «ελάχιστων συστατικών» («των ατόμων» τής γλώσσας) για να καταλήξει στην κατάδυση των εσωτερικών μηχανισμών τής γλώσσας με τη γενετική-μετασχηματιστική γραμματική και να αναδυθεί πάλι στο πολυδιάστατο επίπεδο τής χρήσης τής
γλώσσας με την επικοινωνιακή γραμματική.

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου

5. Από τις λέξεις στο κείμενο: παραγωγή/πρόσληψη των κειμένων τής γλώσσας.
Ο κόσμος τής γλώσσας στην πράξη, πέρα από οποιαδήποτε επιστημονική ανάλυση, είναι η μετάβαση από τη λέξη στο κείμενο που αποκαλύπτει όλη τη γλωσσική περιπέτεια τού ανθρώπινου πνεύματος να δημιουργήσει μια τεράστια ποικιλία γλωσσικών γεγονότων, τα κείμενα, τα οποία, σε τελευταία ανάλυση, αποτελούν γλωσσικά κατορθώματα και ατομικές υπερβάσεις τού ανθρώπινου πνεύματος.

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Γεώργιος Μπαµπινιώτης


Καθηγητής Γλωσσολογίας, πρ. Πρύτανης τού Πανεπιστηµίου Αθηνών

 

Καθηγητής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1965-2006). Πρύτανης τού Πανε- πιστημίου Αθηνών (2000-2006). Πρόεδρος τού Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (2006-2012). Υπουργός Παιδείας (8 Μαρτίου-18 Μαΐου 2012). Πρόεδρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Έργα του: το πιο πρόσφατο Λεξικό των πιο απαιτητικών λέξεων τής Ν. Ελληνικής (2015), Λε- ξικό των δυσκολιών και των λαθών στη χρήση τής Ελληνικής (2014), Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας (δ΄ έκδ. 2012), Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο (γ΄ έκδ. 2012), Ετυμολογικό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας: Ιστορία των λέξεων (β΄ εκδ. 2011), Λεξικό Συνωνύμων και Αντωνύ- μων τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Λεξιλογικός θησαυρός (2012), Μικρό Λεξικό τής Νέας Ελλη- νικής Γλώσσας (γ΄ έκδ. 2013), Γραμματική τής Νέας Ελληνικής. Δομολειτουργική-Επικοινωνιακή {από κοινού με τον Χρ. Κλαίρη} (2005), Διαλογισμοί για τη γλώσσα και τη γλώσσα μας (2010). www.babiniotis.gr