Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Γεώργιος Μπαµπινιώτης

Καθηγητής Γλωσσολογίας, πρ. Πρύτανης τού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου

Η καταγωγή τής Ελληνικής γλώσσας.
– Πώς ήταν η πρωταρχική μορφή τής Ελληνικής («Πρωτογλώσσας» ή «Προϊστορικής Κοινής»).
– Συγγένεια με άλλες ευρωπαϊκές και ανατολικές γλώσσες.
– Αποκατάσταση (reconstruction) τής αρχικής μορφής των λέξεων : Ετυμολογία

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Αρχαία Ελληνική γλώσσα
– Υπάρχει Κοινή αρχαία Ελληνική ;
– Προφορά – Γραμματική και συντακτική δομή τής αρχαίας Ελληνικής – Γραφή
– Πώς, τι και πόσο γνωρίζουμε την αρχαία Ελληνική.
– Αρχαία Μακεδονική.

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

Αλεξανδρινή Κοινή : Η δημιουργία τής Νέας Ελληνικής.
– Οι μεγάλες αλλαγές στη δομή τής Ελληνικής.
– Αλεξανδρινοί Γραμματικοί : Τόνοι και πνεύματα.
– Η γλώσσα τού Ευαγγελίου.
– Δημιουργία Νεοελληνικών διαλέκτων και ιδιωμάτων.

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου

Το γλωσσικό ζήτημα.
– Αττικισμός – Νεοαττικισμός – Αρχαΐζουσα.
– Διμορφία ή διγλωσσία ;
– Η επίδραση στο γλωσσικό τής γλώσσας των Πατέρων τής Εκκλησίας.
– Η ανοχή τής διμορφίας και η έκρηξη τού γλωσσικού.
– Επισημοποίηση τής Νεοελληνικής Κοινής (Δημοτικής).

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Η Νέα Ελληνική γλώσσα.
– Κοινή Νέα Ελληνική – Διάλεκτοι
– Φωνολογική, γραμματική και συντακτική δομή.
– Το Λεξιλόγιο τής Νέας Ελληνικής.
– Προβλήματα – Προοπτικές

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Γεώργιος Μπαµπινιώτης


Καθηγητής Γλωσσολογίας, πρ. Πρύτανης τού Πανεπιστηµίου Αθηνών

 

Καθηγητής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1965-2006). Πρύτανης τού Πανε- πιστημίου Αθηνών (2000-2006). Πρόεδρος τού Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (2006-2012). Υπουργός Παιδείας (8 Μαρτίου-18 Μαΐου 2012). Πρόεδρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Έργα του: το πιο πρόσφατο Λεξικό των πιο απαιτητικών λέξεων τής Ν. Ελληνικής (2015), Λε- ξικό των δυσκολιών και των λαθών στη χρήση τής Ελληνικής (2014), Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας (δ΄ έκδ. 2012), Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο (γ΄ έκδ. 2012), Ετυμολογικό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας: Ιστορία των λέξεων (β΄ εκδ. 2011), Λεξικό Συνωνύμων και Αντωνύ- μων τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Λεξιλογικός θησαυρός (2012), Μικρό Λεξικό τής Νέας Ελλη- νικής Γλώσσας (γ΄ έκδ. 2013), Γραμματική τής Νέας Ελληνικής. Δομολειτουργική-Επικοινωνιακή {από κοινού με τον Χρ. Κλαίρη} (2005), Διαλογισμοί για τη γλώσσα και τη γλώσσα μας (2010). www.babiniotis.gr