Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Γεώργιος Μπαµπινιώτης

Καθηγητής Γλωσσολογίας, πρ. Πρύτανης τού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Δευτέρα 24 Ιανουαρίου

Ετυμολογία: η «αλήθεια» των λέξεων
Πώς βρίσκουμε την ετυμολογία μιας λέξης
Παρετυμολογία /Λαϊκή ετυμολογία
Ετυμολογία –Ιστορία – Πολιτισμός
Ετυμολογική διαφάνεια
Ετυμολογική ορθογραφία
Υπάρχει «γλωσσική μοναξιά»;

Δευτέρα 31 Ιανουαρίου

Ετυμολογικές οικογένειες
Ετυμολογική συγγένεια τής Ελληνικής με άλλες γλώσσες
Ελληνικές και ξένες ομόρριζες λέξεις
Επιστημονικά Ετυμολογικά Λεξικά

Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου

Ετυμολογικά πεδία
Οικογένειες λέξεων (ομόρριζα) τής Ελληνικής
Σύνθετα και παράγωγα
Ετυμολογία : ο ρόλος της στη διδασκαλία τής γλώσσας

Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου

Η περιπέτεια τής ζωής των λέξεων
Από το «τάξις» στο «ταξί» και στο «ταξίδι» αλλά και στο αγγλ. tax («φόρος»)
Μεταβολές στη σημασία και τη μορφή των λέξεων

Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου

Ετυμολογική συνάντηση γλωσσών
Δάνεια από και προς την ελληνική γλώσσα
Αντιδάνεια
Ελληνογενείς λέξεις
Ετυμολογικά διδάγματα

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Γεώργιος Μπαµπινιώτης


Καθηγητής Γλωσσολογίας, πρ. Πρύτανης τού Πανεπιστηµίου Αθηνών

 

Καθηγητής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1965-2006). Πρύτανης τού Πανε- πιστημίου Αθηνών (2000-2006). Πρόεδρος τού Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (2006-2012). Υπουργός Παιδείας (8 Μαρτίου-18 Μαΐου 2012). Πρόεδρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Έργα του: το πιο πρόσφατο Λεξικό των πιο απαιτητικών λέξεων τής Ν. Ελληνικής (2015), Λε- ξικό των δυσκολιών και των λαθών στη χρήση τής Ελληνικής (2014), Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας (δ΄ έκδ. 2012), Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο (γ΄ έκδ. 2012), Ετυμολογικό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας: Ιστορία των λέξεων (β΄ εκδ. 2011), Λεξικό Συνωνύμων και Αντωνύ- μων τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Λεξιλογικός θησαυρός (2012), Μικρό Λεξικό τής Νέας Ελλη- νικής Γλώσσας (γ΄ έκδ. 2013), Γραμματική τής Νέας Ελληνικής. Δομολειτουργική-Επικοινωνιακή {από κοινού με τον Χρ. Κλαίρη} (2005), Διαλογισμοί για τη γλώσσα και τη γλώσσα μας (2010). www.babiniotis.gr