Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Γεώργιος Μπαµπινιώτης

Καθηγητής Γλωσσολογίας, πρ. Πρύτανης τού Πανεπιστηµίου Αθηνών

1.Δευτέρα 23 Ιανουαρίου

Εισαγωγή: Συγκριτική προσέγγιση – η έννοια τής συνέχειας.
Ο ενιαίος χαρακτήρας τής ελληνικής γλώσσας. Διγλωσσία – διμορφία. Από την αρχαία Ελληνική στη σύγχρονη γλώσσα μας.

2.Δευτέρα 30 Ιανουαρίου

Προφορά τής Ελληνικής: Φωνηεντισμός – Συμφωνισμός – Τονισμός.
Διαφορές αρχαίας και νέας ελληνικής προφοράς. Το πρόβλημα τής ερασμικής προφοράς. Πολυτονικό ή μονοτονικό;

3.Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου

Γραμματική δομή: Το όνομα και το ρήμα τής Ελληνικής.
Πόσο άλλαξαν οι βασικές δομές τής γλώσσας, το ρήμα και το όνομα. Οι 184 τύποι τού σημερινού ρήματος σε σχέση με τη δομή τού αρχαίου ελληνικού ρήματος. Ποιες πτώσεις τού ονόματος χάθηκαν ή αντικαταστάθηκαν και γιατί; Η τάση τής ελληνικής προς περιφραστικές δομές (να/θα/ας δώσω, έχω δώσει κ.λπ.)

4.Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου

Συντακτική δομή: Η σύνταξη ονομάτων και ρημάτων τής Ελληνικής. Νέοι ρόλοι – σύνδεσμοι και προθέσεις.
«Σου δίνω – σε δίνω χρήματα», διαφορές στη συντακτική εκφορά. Η επικράτηση τής αιτιατικής με τις προθέσεις. Οι αλλαγές στους συνδέσμους και στις εγκλίσεις (η απώλεια τής ευκτικής τού πλαγίου λόγοι κ.λπ.). Οι νέοι ρόλοι τού απαρεμφάτου και τής μετοχής.

5.Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου

Λεξιλόγιο: Επιβίωση – Αναβίωση – Δανεισμός – «Καθαρισμός».
Η εξέλιξη τού λεξιλογίου τής Ελληνικής. Οι ξένες λέξεις. Το κίνημα τού «καθαρισμού».

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Γεώργιος Μπαµπινιώτης


Καθηγητής Γλωσσολογίας, πρ. Πρύτανης τού Πανεπιστηµίου Αθηνών

 

Καθηγητής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1965-2006). Πρύτανης τού Πανε- πιστημίου Αθηνών (2000-2006). Πρόεδρος τού Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (2006-2012). Υπουργός Παιδείας (8 Μαρτίου-18 Μαΐου 2012). Πρόεδρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Έργα του: το πιο πρόσφατο Λεξικό των πιο απαιτητικών λέξεων τής Ν. Ελληνικής (2015), Λε- ξικό των δυσκολιών και των λαθών στη χρήση τής Ελληνικής (2014), Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας (δ΄ έκδ. 2012), Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο (γ΄ έκδ. 2012), Ετυμολογικό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας: Ιστορία των λέξεων (β΄ εκδ. 2011), Λεξικό Συνωνύμων και Αντωνύ- μων τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Λεξιλογικός θησαυρός (2012), Μικρό Λεξικό τής Νέας Ελλη- νικής Γλώσσας (γ΄ έκδ. 2013), Γραμματική τής Νέας Ελληνικής. Δομολειτουργική-Επικοινωνιακή {από κοινού με τον Χρ. Κλαίρη} (2005), Διαλογισμοί για τη γλώσσα και τη γλώσσα μας (2010). www.babiniotis.gr