Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Κωνσταντίνος Δ. Αποστολόπουλος

Καθηγητής Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Κωνσταντίνος Δ. Αποστολόπουλος, συντονιστής τής ενότητας
Τετάρτη 23 Ιανουαρίου

Κωνσταντίνος Δ. Αποστολόπουλος

1. Αγροτική οικονομία και αειφορία: Διαφοροποιήσεις τής αγροτικής οικονομικής δράσης με σκοπό τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη
Αγροτική οικονομία: Ιστορική αναδρομή
Αγροτική οικιακή οικονομία
Εκμηχάνιση τής παραγωγής
Μικροί παραγωγοί και μεγάλοι «επαγγελματίες»
Βιολογική παραγωγή αγροτροφίμων
Αειφορία (ή βιωσιμότητα) και βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη
Οικονομική κρίση και αγροτική οικονομία

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου

Κωνσταντίνος Δ. Αποστολόπουλος

2. Η αγροτική κοινωνία σε εξέλιξη: Από την παραδοσιακή στη σημερινή «αστικοποιημένη» αγροτική κοινότητα
Αγροτική κοινωνία: Άλλοτε και τώρα
Παραδοσιακή αγροτική κοινότητα
Διαφοροποιήσεις μέσα από την «ολοκληρωμένη ανάπτυξη»
«Αστικοποιημένη» αγροτική κοινότητα
Σύγχρονη οργάνωση τής αγροτικής κοινωνίας
Συγχωνεύσεις Ο.Τ.Α. και αγροτικές κοινωνίες
Οικονομική κρίση και αγροτική κοινωνία

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου

Κωνσταντίνος Αμπελιώτης
Επίκ. Καθηγητής Τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο

3. Αγροτικό περιβάλλον
Ιστορική αναδρομή στην επίδραση τής γεωργίας στο φυσικό περιβάλλον
Παρουσίαση των επιπτώσεων τής παραγωγής των αγροτροφίμων σε έδαφος / ύδατα / ατμόσφαιρα
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά και τη συντήρηση των αγροτροφίμων
Μελέτη περίπτωσης: Οι επιπτώσεις τής διατροφής στην παγκόσμια κλιματική μεταβολή

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου

Βασιλική Κωσταρέλλη
Επίκ. Καθηγήτρια Τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο

4. Αγροτικό περιβάλλον
Η εξέλιξη τής ανθρώπινης διατροφής. Ποια είναι η πιο κατάλληλη διατροφή για τον άνθρωπο;
Παλαιολιθική διατροφή/διατροφή κυνηγών – συλλεκτών
Εδραίωση τής γεωργίας, βιομηχανοποίηση, παγκοσμιοποίηση των αγροτροφίμων
Διατροφή δυτικού τύπου και επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον
Ποια είναι η πιο κατάλληλη διατροφή για τον άνθρωπο;
Σύγχρονες συστάσεις χρήσης αγροτροφίμων και υγιεινής διατροφής

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου

Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού
Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας τού Πανεπιστηµίου
Αθηνών
5. Όψεις τής φύσης στη νεοελληνική ποίηση

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Κωνσταντίνος Δ. Αποστολόπουλος


Καθηγητής Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 

Καθηγητής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Διευθυντής τού Εργαστη- ρίου Ανθρωποοικολογίας και Αγροτικής Οικονομίας. Ασχολείται επιστημονικά και ερευνητικά με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, αγροτικής και κοινωνικής οικονομίας, ποιότητας τροφίμων, ήπιων μορφών του- ρισμού και αστικής και αγροτικής ανθρωποοικολογίας. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 70 ερευνητικές εργασίες σε επιστημονι- κούς τόμους και περιοδικά, ελληνικά και ξένα, ενώ διαθέτει πλούσιο συγγραφικό έργο