Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

10 ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

Ιωάννης Ν. Παρασκευόπουλος

Ομότιμος καθηγητής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιωάννης Ν. Παρασκευόπουλος, συντονιστής τής ενότητας
Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

Ιωάννης Ν. Παρασκευόπουλος
Ομότιμος καθηγητής Ψυχολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η εφηβική «κρίση»: Οι εκφάνσεις της και η ψυχοπαιδαγωγική διαχείρισή της στο σχολείο και στην οικογένεια.

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

Αναστασία Ευκλείδη-Κωσταρίδου
Καθηγήτρια Ψυχολογίας τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ο καλός μαθητής γεννιέται ή γίνεται; Ο ρόλος τής αυτο-ρυθμιζόμενης μάθησης.

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

Κωνσταντίνος Πόρποδας
Καθηγητής Ψυχολογίας τού Πανεπιστημίου Πατρών

Μαθησιακές δυσκολίες-Δυσλεξία.

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι
Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών

Άγχος και στρες των μαθητών: Η διαχείρισή τους στο σχολείο και την οικογένεια.

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

Μανόλης Κολιάδης
Ομότιμος καθηγητής Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών

Προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών και η αντιμετώπισή τους στο σχολείο και στην οικογένεια.

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

Δανάη Παπαδάτου
Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στηρίζοντας το παιδί που βιώνει την απώλεια αγαπημένου προσώπου.

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου

Ηλίας Ματσαγγούρας
Καθηγητής Παιδαγωγικής τού Πανεπιστημίου Αθηνών

Παιδιά υψηλών ικανοτήτων μάθησης: Διαπιστώσεις και προτάσεις.

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

Σωτήριος Γκλαβάς
Αντιπρόεδρος τού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Μαθητές : Αιχμάλωτοι τού σχολικού χρόνου.

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Βασίλειος Κουλαϊδής
Καθηγητής Παιδαγωγικής τού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Άτυπες μορφές εκπαίδευσης: Διαχείριση τού ελεύθερου χρόνου.

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

Ιωάννης Ν. Παρασκευόπουλος
Ομότιμος καθηγητής Ψυχολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημιουργική σκέψη: Καλλιεργώντας την στο σχολείο και στην οικογένεια.

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Ιωάννης Ν. Παρασκευόπουλος


Ομότιμος καθηγητής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Ομότιμος καθηγητής Ψυχολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία (1952-1954) και παρακολούθησε το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Δασκάλων (1961-1963). Κάτοχος M.S. State University of New York, Buffalo College , με κύρια ειδίκευση: Ψυχολογία και εκπαίδευση των παιδιών (1964) και Ph.D.University of Illinois. Κύρια ειδίκευση: Διάγνωση και θεραπεία δυσκολιών μάθησης. Δευτερεύουσα ειδίκευση: Κοινωνική Ψυχολογία. Επίκουρος καθηγητής (assistant professor) Ειδικής Αγωγής και Διευθυντής Office of Testing and Research, University of Illinois (1967-1963), επίκουρος καθηγητής (assistant professor), assistant professor, και Συντονιστής διαπολιτιστικών ερευνητικών προγραμμάτων για την ψυχογλωσσική ανάπτυξη (1963-1970), τακτικός καθηγητής Ψυχολογίας τού Παιδιού τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1970-1978), καθηγητής Γενικής Ψυχολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών (1978-2000), Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (από το 2004). Κύριο συγγραφικό έργο: «Δημιουργική σκέψη στο σχολείο και στην οικογένεια», Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (2004) * Παρασκευόπουλος, Ι.Ν., Γιαννιτσάς, Ν.Δ.,& Καλαντζή-Αζίζι Α., «Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης», Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (1999) * «Ψυχολογία ατομικών διαφορών», Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (1994) * «Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας», Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (2 τόμοι, 1993) * «Στατιστική εφαρμοσμένη στις επιστήμες τής συμπεριφοράς», Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (τόμοι 3,1990) *«Εξελικτική Ψυχολογία», Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (4 τόμοι, 1985) * «Νοητική καθυστέρηση: Διαφορική διάγνωση, αιτιολογία - πρόληψη, ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση», Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (1979) * Γεώργας, Δ., Παρασκευόπουλος, Ι.Ν., Μπεζεβέγκης, Η.,& Γιαννιτσάς, Ν.Δ., «Ελληνικό WISC-III», Ελληνικά Γράμματα (1997).